Vilkår og betingelser for Reclaim® VIP-klub


1. DEFINITIONER

I disse generelle vilkår og betingelser er følgende ord defineret som:

”Materialer” er defineret i punkt 8.2;

”Produkter” betyder Reclaim®, der udbydes på Sitet;

”Tjenester” betyder de oplysninger og tjenester, der bestilles og/eller leveres af Guthy-Renker gennem eller via Sitet, herunder, men ikke begrænset til, alle de tjenester, der tilbydes som led i klubmedlemskabet. For at undgå tvivl udgør alle elektroniske oplysninger, der leveres til dig af Guthy-Renker , en del af ”Tjenesten” og ikke et Produkt, og retten til annullering finder anvendelse i overensstemmelse hermed; og

”Site” betyder det website, der til enhver tid findes på URL www.principalsecret.dk eller på tilhørende WAP-site eller på andre relevante erstatningssite(s).

1.1 Hvor ikke andet er angivet nedenfor, skal de i de generelle betingelser og vilkår definerede ord have samme betydning.

”Abonnement” betyder Reclaim® VIP-klub som ud over den løbende levering af Produkter indeholder nyhedsbreve, oplysninger og reklamer om Produkterne og Tjenesterne samt andre produkter og tjenester fra Guthy-Renker.

2. TEGNING AF ABNONNEMENT

2.1 Ved bestilling af et sæt tegner du samtidig et Abonnement, som medfører at du får tilsendt de samme Produkter i den samme mængde som det angivne intervall.

3. BETALING

3.1 Det kreditkort som du oplyste ved din første bestilling, vil blive debiteret (herunder leveringsomkostninger) for hver efterfølgende forsendelse af Produkter. Hvis du har valgt at betale pr. faktura, vil dette også gælde for hver enkelt efterfølgende forsendelse.

Betaling med kort
Den letteste måde for dig at betale på, er med kredit- eller kontokort. Vi accepterer på nuværende tidspunkt VISA og Masterkort. Hvis du betaler med kredit- eller kontokort, vil pengene blive trukket fra din konto indenfor 24 timer.

PayPort Faktura/Delbetale
I samarbejde med PayPort, en tjenste fra Collector Credit AB, tilbyder vi faktura og delbetaling. Når du vælger PayPort Faktura/Delbetaling, får du dine varer hjem, inden du betaler. Du kan derefter vælge at betale hele beløbet på én gang eller at dele betalingen op i mindre dele. Fakturaen forfalder ved udgangen af måneden efter den måned, hvor du foretog købet, så du har altså op til 60 dage, inden fakturaen skal betales. Der tillægges et meddelelsesgebyr på kr. 29,-.

Du kan kun bestille til din registrerte adresse i folkeregistret når du vælger faktura eller delbetaling og du skal være mindst 18 år gammel for at bestille. Når du har fået fakturaen kan du vælge at delbetale i maks 18 måneder gennem at indbetale det laveste beløb som er påført fakturaen. Ved delbetaling skal du påregne en rente på 1,71% per md. En mindre kreditprøvning vil blive udført der sommetider vil give en kreditoplysning. Ved forsinket eller udebleven betaling vil en afgift på 50 kr og morarente på 2,5%/md blive debiteret.

For fulstendige betingelser for PayPort Faktura/Delbetale se neden links:
ALMINDELIGE BETINGELSER FOR FAKTURA- OG KONTOKREDIT
STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER

4. ADVISERING

4.1 Du vil inden Guthy-Renkers afsendelse af hver enkelt levering modtage en bekræftelse pr. e-mail om at leveringen vil blive foretaget, betalingsmåde, leveringsadresse m.v. 4.2 Det er dit ansvar at informere Guthy-Renker om enhver ændring i din adresse eller andre relevante oplysninger såsom kreditkortoplysninger.

5. PRISREGULERING

5.1 Prisen på dine Produkter kan ændres hvis: - du ændrer din adresse, og de gældende moms- og portogebyrer ændres som følge heraf, eller - priserne på Sitet stiger, i hvilket tilfælde Guthy-Renker vil informere dig om de nye priser, og de nye priser vil først være gældende for det parti Produkter, som sendes efter prisændringen.

6. OPSIGELSE AF ABONNEMENT

6.1 Du kan når som helst opsige dit medlemskab og afbestille kommende leverancer af produktet. Det kan du gøre ved at ringe til kundeservice på telefon 70 21 22 41, mandag til fredag mellem kl. 08.00 og 18.00. Du vil modtage en bekræftelse nummer på at dit medlemskab er afmeldt.
OBS! Du kan ikke afmelde dit medlemskab per email.
Din ret til at returnere og fortryde modtagende Produkter følger af de generelle vilkår og betingelser.

7. GENERELT

7.1 Guthy-Renker kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser og vil bestræbe sig på at underrette dig om væsentlige ændringer pr. e-mail eller som minimum via en meddelelse på Sitet.

8. BRUG AF SITET

8.1 Du må anvende dette Site til personlig og lovlig brug og i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, og du må ikke kopiere eller anvende materiale fra Sitet til nogen form for kommercielt formål, herunder salg af varer eller tjenester.
8.2 De intellektuelle ejendomsrettigheder til alle materialer på dette Site, og som leveres som en del af Produkterne eller Tjenesterne, ud over brugeranbefalinger (”Materialer”) ejes af Guthy-Renker eller dennes tredjepartslicenshavere. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse vilkår og betingelser, må du ikke kopiere nogen dele af nogen materialer eller fjerne eller ændre noget på Sitet, medtage eller oprette links til eller fra Sitet uden vores skriftlige accept eller fjerne eller ændre nogen meddelelse om ophavsret, varemærke eller nogen anden intellektuel ejendomsret, der er indeholdt i nogen Materialer eller kopier af Materialerne.
8.3 Du må ikke anvende Sitet til at lægge, uploade eller på anden vis overføre materiale, der er pornografisk, truende, racistisk, stødende, krænkende, som krænker nogen intellektuel ejendomsret eller på anden vis er ulovlig, til at chikanere, true eller på anden vis krænke andres rettigheder, opgive forkert identitet eller stilling, hacke dig ind på Sitet eller noget andet forbundet computersystem, belaste Sitet med overdreven trafik, sende virus eller videresende kædebreve eller lignende materialer, der med rimelighed må forventes at hindre eller hæmme andre brugere i at anvende og have glæde af Sitet eller noget andet website eller skade eller ødelægge Guthy-Renkers eller nogen tredjemands omdømme.
8.4 Guthy-Renker accepterer ikke nogen pligt til at overvåge brugen af Sitet. Guthy-Renker forbeholder sig dog ret til at videregive de oplysninger, som er påkrævet ved lov, og/eller at fjerne, nægte at lægge eller redigere oplysninger eller materialer, blokere din adgang og til at tage de fornødne forholdsregler for at forhindre enhver overtrædelse af disse vilkår og betingelser eller enhver overtrædelse af gældende love og bestemmelser. Guthy-Renker vil også efter eget skøn samarbejde fuldt ud med politiet og andre relevante myndigheder i forbindelse med undersøgelser i tilfælde af mistanke om ulovlig aktivitet eller krænkelse af netværkssikkerheden.
8.5 Guthy-Renker kan til enhver tid ændre formatet på og indholdet af Sitet. Du skal genopfriske din browser, hver gang du besøger Sitet for at sikre, at du downloader den seneste version af Sitet.

9. PERSONLIGE OPLYSNINGER

Dine personlige oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Persondataloven. Der indsamles kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for, at Guthy-Renker kan betjene dig. Du vil altid have mulighed for at få indsigt i de registrerede oplysninger og har altid ret til at rette disse. Såfremt Guthy-Renker gennemgår en omstrukturering eller sælges til tredjemand, accepterer du, at alle dine personlige oplysninger, som Guthy-Renker ligger inde med, kan overføres til denne omstrukturerede enhed eller tredjemand og anvendes i overensstemmelse med Persondataloven.

10. ERSTATNINGSANSVAR

10.1 Din brug af dette Site og Tjenesterne sker på ”som de er”- og ”som de er tilgængelige”-basis. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse generelle vilkår og betingelser, påtager Guthy-Renker sig ingen betingelser, garantier eller andre vilkår i relation til Sitet eller Tjenesterne eller noget garanteret eller forudsagt resultat af at bruge Sitet, Tjenesterne eller Produkterne.
10.2 Sitet indeholder links til eksterne sites og co-brandede sider. Guthy-Renker indeholder links til disse sites og co-brandede sider for at give dig adgang til oplysninger og tjenester, som du måtte finde nyttige eller interessante. Guthy-Renker indestår ikke for indholdet af disse eksterne sites og er ikke ansvarlig for indholdet af disse sites og sider eller for noget af det, de tilbyder.
10.3 Guthy-Renker ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af disse generelle vilkår og betingelser som følge af hændelser, der ligger uden for Guthy-Renkers rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, opgivelse af forkerte oplysninger af dig.
10.4 Sitet eller dokumenter, der sendes sammen med et Produkt, eller emballage eller mærkning af et Produkt kan indeholde brugsanvisninger, advarsler, kontraindikationer og andre meddelelser. Du skal læse og følge disse oplysninger nøje og sikre, at andre, der anvender produkterne, også gør dette.

11. ADGANGSKODE

11.1 Som en del af de Tjenester, der tilbydes via Sitet, kan du blive forsynet med en personlig adgangskode, som kan give adgang til hurtig bestilling. Du må kun anvende adgangskoden til at opnå denne adgang og ikke til noget andet formål. Du skal til enhver tid holde din adgangskode hemmelig og må ikke videregive den til andre eller lade andre bruge din adgangskode. Enhver overtrædelse af disse generelle vilkår og betingelser af en person, som du har oplyst din adgangskode til, vil blive behandlet som om, overtrædelsen er begået af dig og vil ikke fritage dig fra dine forpligtelser i henhold til disse generelle vilkår og betingelser.

11.2 Såfremt der opstår svigt eller fejl i forbindelse med brug af en adgangskode, skal du ophøre med at bruge adgangskoden, straks forlade Sitet og underrette Guthy-Renker om et sådant svigt eller en sådan fejl.
11.3 Guthy-Renker forbeholder sig til enhver tid retten til efter eget skøn at ændre din adgangskode og dit brugernavn, og du accepterer straks at underrette Guthy-Renker om eventuelle ændringer i dine registreringsoplysninger.

12. MIDLERTIDIG LUKNING OG OPHØR AF TJENESTE

12.1 Guthy-Renker kan til enhver tid midlertidigt lukke driften af Sitet på grund af reparation eller vedligeholdelse eller for at opdatere eller opgradere indholdet eller funktionaliteten på Sitet.
12.2 Guthy-Renker kan bringe Tjenesten til ophør og øjeblikkeligt ophøre med at sende Produkterne, såfremt du overtræder nogle af disse vilkår og betingelser, eller hvis du betaler skyldige beløb til Guthy-Renker eller nogen anden virksomhed i Guthy-Renker -koncernen for sent eller slet ikke.

13. BETINGELSER FOR AT KØBE PRODUKTER

13.1 Guthy-Renker sælger ikke Produkter til børn under 18 år på Sitet. Selvom Produkterne er egnede til børn, vil de alene blive solgt til voksne. Hvis du er under 18, kan du således ikke købe Produkter på Sitet.
13.2 For at kunne købe Produkter skal du benytte et gyldigt Dankort, Visakort eller MasterCard eller oplyse, at du ønsker at betale pr. efterkrav. Ved betaling pr. efterkrav skal du afholde alle udgifter hertil. Ved brug af betalingskort garanterer du, at betalingskortet er dit. Alle betalinger med betalingkort skal godkendes og autoriseres af kortudstederen. Guthy-Renker kan ikke holdes ansvarlig, hvis din betalingskortudbyder nægter at autorisere betalinger.

14. INDGÅELSE AF KONTRAKT

Når du har afgivet din ordre på Sitet, eksisterer der ingen kontrakt i relation til de bestilte Produkter, før vi over for dig via e-mail har bekræftet indholdet og værdien af din ordre. Godkendelsen anses for at være fuldstændig og for i enhver henseende at være effektivt meddelt til dig, når du kan få adgang til bekræftelsesmailen. Dette vil ske uden begrænsning af din ret til at returnere Produkterne som anført nedenfor og dine lovbestemte rettigheder som forbruger. Guthy-Renker forbeholder sig retten til at afvise ordrer på Produkter.

15. PRISER, TILGÆNGELIGHED OG OPLYSNINGER OM AFSENDELSE AF PRODUKTER

15.1 Oplysninger på Sitet om priser og tilgængelighed kan til enhver tid ændres af Guthy-Renker. Betalingen for Produkterne foretages via Sitet i overensstemmelse med den på Sitet forklarede fremgangsmåde.
15.2 Selvom vi bestræber os på at være nøjagtige, er alle oplysninger på Sitet om tilgængelighed og forventet tidspunkt for afsendelse omtrentlige. Når vi behandler din ordre, vil vi underrette dig via e-mail, telefon eller sms, hvis et af de Produkter, du har bestilt, viser sig ikke at være tilgængeligt. Du skal forvente, at leveringen af Produkterne tager op til 28 dage, men i visse tilfælde tager leveringen over 30 dage, og vi vil i så fald underrette dig via e-mail, telefon eller sms om forsinkelsen.
15.3 Trods vores bestræbelser på at undgå forkert prisangivelse, er det muligt at et Produkt vil fremgå med forkert pris på Sitet. Vi bekræfter imidlertid priserne som led i vores afsendelsesprocedurer. I de tilfælde hvor et Produkts faktiske pris er lavere end den, der fremgår af Sitet, opkræver vi det laveste beløb og sender dig Produktet. Hvis den faktiske pris imidlertid er højere end den, der fremgår af Sitet, vil vi efter eget skøn enten kontakte dig før afsendelsen eller annullere din ordre og underrette dig om annulleringen. De anførte priser er inklusive moms.
15.4 Produkterne sendes til din leveringsadresse umiddelbart efter Guthy-Renker accept af din ordre. Forsendelsesgebyr pålægges i henhold til din geografiske placering, og du vil blive oplyst om det pågældende gebyr på Sitet, før du bekræfter din ordre. 
15.5 Uafhentede varer. Hvis vi modtager en pakke der ikke blev afhentet fra posthuset forbeholder vi os retten til at debitere dig for samtlige omkostninger som kommer i tilfælde af returen (300 kr). Betalingen skal ske med indbetalingskort indenfor 10 dage fra faktura datoen.

16. RETURRET

16.1 Guthy-Renker yder 60 dages fuld returret fra du har modtaget Produkterne (dog med fradrag af leveringsomkostninger). Returretten gælder også selv om du har brugt alle eller en del af Produkterne, men originalemballagen skal i givet fald altid medsendes.
16.2 For at benytte returretten skal du kontakte kundeservice på tlf. 70 21 22 41 mellem kl. 10.00 og 18.00 mandag til fredag. Kundeservice vil bekræfte returadresseoplysningerne og give dig et returautorisationsnummer, som skal oplyses ved returneringen. Returnerede Produkter accepteres ikke uden returautorisationsnummeret. De returnerede Produkter skal fremsendes i originalemballagen til Guthy-Renker.
16.3 Ved returnering af Produkter, som du har modtaget en salgsrabat eller anden rabat på, dækker tilbagebetalingen kun den pris, du har betalt.
16.4 Ud over den i denne bestemmelse omhandlede returret, har du en fortrydelsesret som følger af forbrugeraftaleloven, jf. punkt 17.

17. FORTRYDELSESRET

17.1 Ud over den i punkt 10 omhandlede returret, har du efter forbrugeraftaleloven ret til at fortryde dit køb af Produkter indtil 14 dage efter modtagelsen af Produkterne. Det er dog en betingelse, at Produkterne kan tilbageleveres i væsentligt samme stand og at Produkterne fremsendes til Guthy-Renker . Hvis du vil udnytte din fortrydelsesret, skal du give besked til Guthy-Renker's Kundeservice på 70 21 22 41.
17.2 Omkostningerne ved tilbageleveringen af Produkterne påhviler dig.

18. TILBAGEBETALING

18.1 Tilbagebetalinger i forhold til køb foretaget med betalingskort kan kun krediteres til det betalingskort, der oprindeligt blev brugt til at foretage købet. Hvis vi af en eller anden grund ikke er i stand til at refundere beløbet til dette kort, vil vi sende en check på tilbagebetalingsbeløbet. Tilbagebetalinger vedrørende køb pr. efterkrav sker ved fremsendelse af check på tilbagebetalingsbeløbet.

®

Kundeinformation

Om Guthy-Renker ®

Copyright © 2008 Guthy-Renker ® All rights reserved
Marks designated with
or ® are owned or licenced by Guthy-Renker ® Corporation and are registered or pending in the U.S. and may be registered or pending in other territories.